Sdílené dokumenty

Evropská charta práv

PDF

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc

Bílá kniha

PDF

Bílá kniha v sociálních službách, Konzultační dokument, únor 2003

Madridská deklarace

PDF

„Nediskriminace plus pozitivní akce rovná se sociální integrace”

My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení roku 2003 za Evropský rok osob se zdravotním postižením, jako události, která musí vyústit ve zvýšení veřejného povědomí o právech více než 50 milionů Evropanů se zdravotním postižením.

V této deklaraci předkládáme naši vizi, která by měla sloužit jako koncepční rámec pro akce v rámci Evropského roku osob se zdravotním postižením a to na úrovni Evropské Unie, na úrovní národní, regionální a místní.

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena