Povinně zveřejňované informace

(Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

PDF

Povinně zvřejňované informace dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena