Dobrovolníci

Hledáme spolehlivé lidi, kteří jsou ochotní věnovat svůj volný čas a energii aktivitám s handicapovanými dětmi a mladými lidmi.

Velice rádi uvítáme zájem o podporu klientů jako je individuální asistence při zajišťování jednoduchých činností života, organizace volno-časových činností apod. Může se jednat o aktivity pravidelné i jednorázové. Získané praktické zkušenosti mohou být dobrovolníkům potvrzovány pro žádost přijímacího řízení na vysoké školy, popřípadě žádosti o zaměstnání v příslušném oboru.

Dobrovolník je průvodcem i společníkem pro trávení volného času formou posezení, povídání nebo doprovodu do zájmových aktivit (sportovních nebo kulturních). Je zapojen do dobrovolnického programu Amikus a má podepsanou Smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti ve prospěch Jedličkova ústavu Liberec s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec.

V případě zájmu o dobrovolnickou práci kontaktujte Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace, koordinátorku pro dobrovolnictví pí Helenu Prchlíkovou.

Děkujeme

Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1
tel: 485 244 997
mob: 734 354 370
e-mail: dobrovolnik@ksk.liberec.cz

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena