Studentská praxe

Nabízíme možnost studentům vykonat potřebnou krátkodobou i dlouhodobou řízenou praxi středních, vyšších a vysokých škol v možné řadě oborů – sociální práce, speciální pedagogika, fyzioterapie, zdravotnictví a vychovatelství v rozsahu školou požadovaných hodin a činností.

Nabízíme i možnost uskutečnění krátké studijní exkurze s výkladem.

Pro případný zájem studentské praxe nebo exkurze kontaktujte ředitele ústavu nebo vedoucí sociálních služeb.

V případě zájmu o možné spolupráci lze získat prostřednictvím uvedených kontaktů.

Příloha

Dohoda o studentské praxi.

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena