Pedagogické služby

Speciální pedagožka

Pedagogické služby

Speciální pedagožka poskytuje odbornou péči uživatelům se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytována pobytová služba v Jedličkově ústavu v Liberci.

Součástí péče je poradenská činnost (při kontaktu s intaktní sociální sítí, při výběru vzdělávacích institucí a kompenzačních pomůcek), logopedická prevence, využití multismyslové místnosti Snoezelen a podpora pracovníků v přímé péči.

Speciální pedagožka pomáhá rozvíjet:

  • akademické dovednosti (základní školní dovednosti, příprava k závěrečným či přijímacím zkouškám)
  • základní percepční schopnosti- zrakové a sluchové vnímání
  • motorické dovednosti – grafomotorika
  • samostatnost a sebevědomí

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena