Zdravotní služby

Zdravotnické služby poskytuje sestra v sociálních službách.

Oblasti poskytování podpory

 • lékařem indikované zdravotní výkony obsažené ve vyhlášce č. 55/2000 Sb., v platném znění vyhlášky č. 134/1998 Sb., kromě aplikace infuzní terapie a plicní ventilace (v organizaci není přítomen lékař)
 • odbornou ošetřovatelskou péči pro uživatele v pobytových službách v době od 5:30 do 22:00 hodin
 • laser
 • objednávka odborného vyšetření u specialistů + možný doprovod
 • podávání léčiv různými způsoby
 • katetrizaci epicystostomií
 • cévkování ženy
 • aplikace klysmatu
 • podávání stravy nasogastrickou sondou nebo PEG
 • převazy
 • a další

Povinnost poskytnout první pomoc, zavolat RZS má každý pracovník Jedličkova ústavu.

Lékařská péče:

 • Jedličkův ústav nemá lékaře
 • uživatel sociálních služeb navštěvuje lékaře v běžné síti zdravotnických zařízení

Oblast poskytované podpory:

 • zajištění dopravy v rámci fakultativní služby
 • doprovod k lékaři (sestra v sociálních službách nebo pracovních v přímé péči)

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena