Odlehčovací služby

Sociální služba dle § 44, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikátor služby: 5657898

Odlehčovací služba je určena osobám, které vyžadují péči druhé fyzické osoby a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Jedličkův ústav, příspěvková organizace poskytuje odlehčovací služby ve formě pobytové a ambulantní. Jsou součástí určených cílových skupin a jsou zajišťovány týmovými pracovníky určené cílové skupiny.

Současně může být tato služba poskytnuta pro 10 zájemců

  • 8 lůžek v pobytových službách
  • 2 místa v ambulantní službě

Realizace odlehčovacích služeb je totožná s popisem realizace dané služby.

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena