Týdenní stacionář

Dům F

Sociální služba dle § 47, zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Identifikátor služby: 7722244

Týdenní stacionář se nachází v ulici Jestřábí, č.p. 6, Liberec 1 – Staré Město.

Týdenní stacionář se nachází v samostatně stojící pětipodlažní budově mimo hlavní areál Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, která je vzdálena 250 m od hlavní budovy. Budova je bezbariérová, nově zrekonstruovaná, vybavená výtahem. V suterénu budovy je technické zázemí Týdenního stacionáře – skladové prostory, agregát na výrobu elektrické energie (pro případ výpadku elektrického proudu), WC, sprchový kout, posilovna. V přízemí budovy se nachází vstupní hala, společenský sál s kuchyňkou, příruční sklad, byt domovníka a sociální zařízení. Nadzemní patra jsou určena k ubytování uživatelů. V těchto prostorách se nachází společenské místnosti, které jsou vybaveny skříňkami, sedacím nábytkem, konferenčními stolky, televizemi, videi a PC.

Služba v Týdenním stacionáři je koncipována pro cílovou skupinu:

  • děti školního věku s tělesným, případně kombinovaným postižením,
  • dospívající a mladí dospělí s tělesným, případně kombinovaným postižením, kteří se připravují na svá povolání,
  • dospělí s tělesným, případně kombinovaným postižením, kteří docházejí za pracovními aktivitami,
  • uživatelé výše uvedených věkových skupin s tělesným, případně kombinovaným postižením, jejichž rodiny potřebují odlehčovací službu.

Služba týdenního stacionáře je poskytována ve třetím patře budovy. Zde je k dispozici 6 pokojů (každý pro dva uživatele). Ve třetím patře jsou k dispozici také společenské prostory, které jsou vybaveny skříňkami, sedacím nábytkem, stolky, televizí a počítačem. Nachází se zde služební místnost pro pracovníky a samozřejmě i toto patro je vybaveno sociálním zázemím.

Služba je uživatelům poskytována v týdnu od neděle 16.00 hod. (v neděli bez stravy) do pátku 17.00 hod.

Dům F

Činnost uživatelů Týdenního stacionáře začíná ranním budíčkem, kdy s pomocí, dopomocí i samostatně (dle individuálních možností) uživatelé vstávají, oblékají se, myjí. Po snídani přechází na hlavní budovu Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, zde se rozdělují do různých typů a stupňů škol, Centra denních služeb, pracovních aktivit, chráněných dílen. O školních přestávkách je uživatelům této pobytové služby zajištěna asistenční služba. S uživateli se setkávají pracovníci Týdenního stacionáře po ukončení školního, případně pracovního dopoledne v centrální jídelně Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, nebo po jejich příchodu na budovu stacionáře. Tímto setkáním je zahájena odpolední činnost, která se řídí plánem jednotlivých skupin, který respektuje přání uživatelů, individuální plány jednotlivců a je přizpůsoben možnostem zúčastněných uživatelů. Činnost uživatelů je směřována na aktivity spojenými s péčí o společné prostory, se zájmovou činností, přípravou do školy, relaxací a sociálním rozvojem uživatelů. Pracovníci Týdenního stacionáře poskytují uživatelům široký rozsah úkonů sociální péče, a to dle individuálních potřeb každého uživatele. Základním principem poskytování sociální služby je vytváření a zachovávání samostatnosti uživatele s využíváním běžných služeb veřejné sítě, a to vše s přihlédnutím ke schopnostem a možnostem každého konkrétního uživatele. Lidská důstojnost uživatele a jeho lidská práva, jsou základním prvkem této sociální služby.

Dům F

V měsíci červenci a srpnu je Týdenní stacionář na jeden měsíc uzavřen. V této době čerpají dovolenou dospělí uživatelé, kteří jsou v pracovním poměru, nebo navštěvují Centrum denních služeb. Uživatelé Týdenního stacionáře se v těchto měsících mohou účastnit letních rehabilitačních pobytů mimo Jedličkův ústav, příspěvkovou organizaci.

Zdravotní péče je uživatelům zajišťována prostřednictvím šesti sester v sociálních službách, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Zdravotní péči zajišťují denně od 5:30 hod. do 22:30 hod.

Rehabilitační služba je zajišťována odborným personálem Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, který má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena