Sportovní klub Jedlička

SK Jedlička

Sportovní klub Jedlička Liberec vznikl v roce 2000. K 31.12.2014 klub registruje celkem 268 členů.

Cílem sportovního klubu je provozování sportovních aktivit zaměřených převážně na tělesně handicapované osoby s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o postižení vrozené, velká část naší činnosti je zaměřena na mládež. Našim úkolem je hledat pro ně sportovní aktivity vhodné z hlediska jejich postižení. Klub organizuje řadu sportovních akcí, na kterých si mohou námi nabízené sportovní aktivity vyzkoušet. V případě, že u některých jedinců přerůstá jejich zájem za hranice rekreačního sportu nebo volnočasových aktivit, snažíme se jim zajistit vhodné podmínky pro pravidelný trénink, zajistit odborné vedení a materiálové vybavení. Po adekvátní přípravě sportovců v jednotlivých sportech (námi provozovaných), jim umožníme účast na oddílových, regionálních a republikových soutěžích.

Jsme také členem České federace Spastic Handicap, která je vstupní bránou úspěšných sportovců na vrcholné domácí, u těch nejúspěšnějších i zahraniční, soutěže, ale především cestou k možnému naplnění snu každého handicapovaného sportovce - účasti na Paralympijských hrách.

Provozované paralympijské sporty v SK Jedlička Liberec:

Pro sportovce zařaditelné ve smyslu klasifikačních pravidel pro tělesně handicapované sportovce v jednotlivých sportech.

Atletika - mužské a ženské (žákovské, juniorské) kategorie pro všechny druhy tělesného – spastického postižení (běhy, skoky do dálky, jízda na vozíku, hod kuželkou, disk, oštěp, koule)

Boccia - pouze pro vozíčkáře bez rozdílu věku a pohlaví, rozdělené do čtyř zdravotních tříd podle stupně postižení – BC 1, BC 2, BC 3, BC 4 (pravidla BISFed)

Cyklistika - mužské a ženské kategorie (žákovské, juniorské) rozdělené podle příslušné zdravotní třídy do kategorií: bicykl (C 1 - C5) a tricykl (T1, T2)

Lukostřelba - sport pro všechny věkové kategorie tělesně – spasticky handicapované, s dobrou koordinací horních končetin

Doplňkové – příležitostné volnočasové sporty:

Stolní tenis, florbal, závěsný kuželník, plavání, sportovně rehabilitační pobyty, atd.

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena