Oznámení o konání veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná sbírka Jedličkův ústav Liberec

ÚČEL KONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY je finanční podpora uživatelů Jedličkova ústavu v Liberci. Finanční podpora bude zaměřena na:

 • realizaci rehabilitačních pobytů,
 • volnočasové aktivity (výtvarné činnosti, kroužek vaření, apod.),
 • aktivity zaměřené na začleňování uživatelů do běžné sociální sítě,
 • rehabilitační a kompenzační pomůcky.
Veřejná sbírka Veřejná sbírka Veřejná sbírka Veřejná sbírka

Veřejná sbírka se koná na dobu neurčitou na území České republiky.

Datum zahájení sbírky: 23. listopadu 2016

Způsoby provádění veřejné sbírky

 • shromažďování příspěvků na předem vyhlášený zvláštní bankovní účet
  Název a adresa banky: Komerční banka, a.s.
  Pobočka banky: Liberec
  Číslo účtu: 115-3517320297/0100
 • zapečetěné pokladničky

Kontaktujte nás!

V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat Bc. Alenu Horákovou, vedoucí sociálních služeb a osobní asistence
tel.: +420 485 218 109
mob.: +420 733 288 241
e-mail: alena.horakova@ju-lbc.cz

Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Sociální služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje
© 2009 - 2018 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec, všechna práva vyhrazena